23 Ιαν 2015

ΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΚΑΛΥΘΙΕΣ - ΦΑΛΗΡΑΚΙ

Η αναλυτική έκθεση μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του πρώην Καλλιθέας που εγκρίθηκε από τον δήμο Ροδίων έχει αναρτηθεί στο διαδύκτιο και περιλαμβάνει ενδιαφέροντα στοιχεία για τις Καλυθιές και το Φαληράκι.

Π.3.1. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΘΙΕΣ
Αξιολόγηση ∆εδοµένων

 Η έντονη οικοπεδοποίηση τα τελευταία χρόνια, µε την ισοπέδωση των πρανών, τα µπαζώµατα κλπ, έχει δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα µε κίνδυνο για πιθανές πληµµύρες και κατολισθήσεις και συνέπεια την αλλοίωση του οικισµού και του φυσικού περιβάλλοντος στις Καλυθιές.
 Η άναρχη δόµηση, και τα διώροφα τυποποιηµένα κτίρια µεγάλου όγκου, που παρουσιάζουν εικόνα µικροαστικής πολυκατοικίας, είναι χαρακτηριστικά δείγµατα, που αν δεν υπάρξει άµεση παρέµβαση µε σχεδιασµό και πολεοδοµικές ρυθµίσεις θα οδηγήσουν νοµοτελειακά στην πλήρη αλλοίωση της φυσιογνωµίας του οικισµού, ο πυρήνας του οποίου διατηρεί τα παραδοσιακά του χαρακτηριστικά.
 Ο οικισµός των Καλυθιών λειτουργεί σαν µια Πολεοδοµική Ενότητα, παρότι διασχίζεται από την Επαρχιακή οδό Ρόδου – Καλυθιών – Ψίνθου, µε κέντρο και τόπο συγκέντρωσης των κατοίκων την περιοχή γύρω από την πλατεία και την µοναδική εκκλησία του οικισµού. Κεντρικές λειτουργίες αναπτύσσονται, επίσης, γραµµικά κατά µήκος των δρόµων που ξεκινούν ακτινωτά από την πλατεία και συγκεντρώνουν κυρίως καταστήµατα λιανικού εµπορίου και χώρους εστίασης και αναψυχής.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται επέκταση του κέντρου κατά µήκος της κύριας εισόδου του οικισµού µε καταστήµατα παροχής υπηρεσιών ( Ταχυδροµείο, κοµµωτήρια κ.ά.) αλλά και υπερτοπικές χρήσεις (βενζινάδικο, κέντρα αναψυχής κ.ά.).
Επισηµαίνεται ότι, η ανάπτυξη των κεντρικών λειτουργιών, και κυρίως του λιανικού εµπορίου, είναι σχετικά περιορισµένη λόγω της εξυπηρέτησης από την πόλη της Ρόδου και διότι οι κάτοικοι το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου, από την άνοιξη µέχρι και το φθινόπωρο που είναι η τουριστική περίοδος, εξυπηρετούνται από τα καταστήµατα λιανικού εµπορίου που υπάρχουν στο Φαληράκι.
Η βασική χρήση που επικρατεί στις Καλυθιές είναι η Κατοικία, ενώ το κέντρο αναπτύσσεται γύρω από την κεντρική διασταύρωση, µε κύρια επέκταση προς το ∆ηµαρχείο, όπου υπάρχουν αρκετές καφετέριες, λίγες ψησταριές και ακόµη λιγότερα bars, καταστήµατα τροφίµων και ένα φαρµακείο.
Η βιοτεχνική δραστηριότητα περιορίζεται σε επαγγελµατικά εργαστήρια (ξυλουργεία κλπ) ή συνεργεία µοτοποδηλάτων κ.ά, και αναπτύσσεται κυρίως κατά µήκος του δρόµου προς Ψίνθο.
Στα όρια του οικισµού, επίσης, λειτουργούν δύο ελαιουργεία, τα οποία την περίοδο της λειτουργίας τους παράγουν απόβλητα και δηµιουργούν περιβαλλοντική επιβάρυνση στον οικισµό.
Στις Καλυθιές, σήµερα, επικρατούν τα καινούργια κτίσµατα χωρίς να διατηρούν τα παραδοσιακά µορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Τα παλιά αξιόλογα κτίσµατα είναι, πλέον, λίγα.
Η Κοινωνική Υποδοµή του οικισµού περιλαµβάνει:
- 3 Νηπιαγωγεία. - ∆ηµοτικό σχολείο. - Γυµνάσιο . - Αγροτικό Ιατρείο στο ίδιο κτίριο στεγάζεται το Κατηχητικό και ο Αθλητικός Σύλλογος. - Γήπεδο ποδοσφαίρου. - Πολιτιστικό Κέντρο, που στεγάζεται στο κτίριο του πρώην Κοινοτικού Καταστήµατος.
Στον όροφο στεγάζεται ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Οργανισµός του ∆ήµου, η Φιλαρµονική καθώς και ο ∆ηµοτικός Οργανισµός Πρόνοιας. - Μουσείο, που στεγάζεται σε παλαιό ελαιοτριβείο, πλήρως εξοπλισµένο, στο κέντρο του οικισµού, την εκµετάλλευση του οποίου έχει ο ∆ήµος Καλλιθέας. - Γραφείο των ΕΛΤΑ. - ∆ηµαρχείο, που στεγάζεται σε διατηρητέο κτίριο.
Επίσης, ο ∆ήµος για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την καλύτερη εξυπηρέτηση τους έχει ιδρύσει τους εξής Οργανισµούς & Επιχειρήσεις: - ∆ηµοτικός Οργανισµός Πρόνοιας (∆.Ο.Π.) - Μορφωτικός, Εκπολιτιστικός, Καλλιτεχνικός, Τουριστικός Οργανισµός (Μ.Ε.Κ.Τ.Ο.) - ∆ηµοτικός Οργανισµός Άθλησης και Νεολαίας (∆.Ο.Α.Ν.) - Αναπτυξιακή ∆ηµοτική Επιχείρηση (Α.Ε.∆.) - ∆ηµοτική Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών Καλλιθέας (∆.Ε.Α.Σ.Κ.) - ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καλλιθέας (∆.Ε.Υ.Α.Κ.)

Π.3.3. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙ
Αξιολόγηση ∆εδοµένων 


Το Φαληράκι αναπτύσσεται κατά µήκος της παραλίας και στον πολεοδοµικό του ιστό επικρατούν οι τουριστικές εγκαταστάσεις και χρήσεις αναψυχής και εµπορίου, απαραίτητες για την υποστήριξη της τουριστικής δραστηριότητας.
 Η δόµηση παρουσιάζεται διάσπαρτη και το κέντρο του αναπτύσσεται κυρίως κατά µήκος του δρόµου που οδηγεί στην παραλία. Από τον πολεοδοµικό ιστό του οικισµού διέρχεται η Εθνική Οδός Ρόδου – Λίνδου, γεγονός που δηµιουργεί περιβαλλοντικά και κυκλοφοριακά προβλήµατα.
Επίσης, στο νότιο άκρο της παραλίας υπάρχει εγκατάσταση ελλιµενισµού µικρών σκαφών. ΑΔΑ: ΒΙΦΓΩ1Ρ-9ΧΩ31 Για την εξυπηρέτηση του τουρισµού εκτός από τα µπαρ, τις ντισκοτέκ, τα εστιατόρια κλπ υπάρχουν ορισµένες υπαίθριες εγκαταστάσεις αναψυχής (λούνα παρκ κ.α.).
 Το Φαληράκι δεν διαθέτει Κοινωνική Υποδοµή. Είναι οικισµός που “έχει ζωή” µόνο την τουριστική περίοδο, από τον Μάιο µέχρι και τον Οκτώβριο. Τους υπόλοιπους µήνες οι περισσότεροι κάτοικοι µένουν στις Καλυθιές από τις οποίες απέχει, περίπου, 1,5 χλµ.
 Είναι χαρακτηριστικό ότι η οικιστική και η γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής καθορίστηκε από τον τουρισµό. Η έλλειψη όµως σχεδιασµού του χώρου και η επιβολή µέτρων, κυρίως αισθητικού χαρακτήρα, έχουν οδηγήσει τον οικισµό σε υποβάθµιση που δρα εις βάρος του ίδιου του τουρισµού.
Η διαφοροποίηση του τοπίου της παραλίας είναι έντονη. Στη βόρεια περιοχή, όπου βρίσκονται τα µεγάλα ξενοδοχεία, οι εκτάσεις της παραλίας είναι διαµορφωµένες και εξοπλισµένες κατάλληλα για να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών και µόνον µε ξύλινους διαδρόµους, οµπρέλες “εν σειρα”, ντους, πισίνες κλπ. Αντίθετα, οι αδόµητες, εκτάσεις, που βρίσκονται ανάµεσα στα ξενοδοχεία είναι αναξιοποίητες και αδιαµόρφωτες, µε συνέπεια να παρατηρείται η εντύπωση ότι πρόκειται για ιδιωτικές παραλίες διαθέσιµες µόνο στους ενοίκους των ξενοδοχείων.
 Επίσης, λείπουν οι δηµόσιοι χώροι για αθλητισµό, καθώς και οι εγκαταστάσεις για ποιοτική αναψυχή και πολιτιστικές εκδηλώσεις, δραστηριότητες που θα συνέβαλαν στην αναβάθµιση και στην, επιπλέον, τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
 Το τµήµα της παραλίας από τον οικισµό µέχρι το αλιευτικό καταφύγιο είναι αδιαµόρφωτο και χωρίς κατάλληλο εξοπλισµό. Εκεί, είναι συγκεντρωµένες οι περισσότερες εγκαταστάσεις αναψυχής (ταβέρνες, εστιατόρια, καφετέριες κλπ).
Πρόκειται για κατασκευές, πολλές εκ των οποίων, είναι πρόχειρες και κακόγουστες, οι οποίες, αντί να αναβαθµίσουν, υποβαθµίζουν την παραλία.
Αποτέλεσµα της µέχρι σήµερα, µη οργανωµένης ανάπτυξης, της περιοχής είναι τα εµφανή λειτουργικά και αισθητικά προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί και οδηγούν στην υποβάθµιση του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος.
 Ο οικισµός Φαληρακίου είναι σύγχρονος οικισµός µε απρόσωπα κτίσµατα χωρίς ιδιαίτερα µορφολογικά στοιχεία. ∆εν πρόκειται για οργανωµένο οικισµό αλλά για ένα σύνολο κατοικιών που πυκνώνουν σταδιακά χωρίς να υπάρχει διαµορφωµένο κέντρο πόλης (γειτονιάς) χωρίς πλατεία, ελεύθερους χώρους σε κοινή χρήση και χωρίς κοινωνικό εξοπλισµό.(σχολείο – εκκλησία – παιδική χαρά)

Το πλήρες κείμενο δημοσιεύεται στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο: 

 https://yperdiavgeia.gr/decisions/downloadPdf/11163907

Να σημειωθεί ότι με απόφαση που εξέδωσε η επιτροπή του άρθρου 152 απορρίφθηκε η νέα προσφυγή για την ακύρωση της τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του πρώην Δήμου Καλλιθέας, που ψήφισε την 15η Απριλίου 2014, το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, που υπέβαλαν δύο κάτοικοι της περιοχής.
Η επιτροπή αποφάνθηκε ότι η προσβαλλόμενη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου, αποτελεί γνωμοδότηση εντεταγμένη κατά νόμο, στην διαδικασία εκδόσεως της κατά το άρθρο 3 του ν. 1337/1983 (άρθρο 39 του Κώδικα βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας), απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, περί έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενάτητας Καλλιθέας, στερείται δε, ως εκ τούτου εκτελεστότητας και απαραδέκτως προσβάλλεται.
Το περίεργο στην υπόθεση είναι ότι οι κάτοικοι είχαν πετύχει την ακύρωση της προηγούμενης τροποποίησης από τον καποδιστριακό δήμο, με προσφυγή στο ίδιο όργανο που έγινε δεκτή!

Ενίστανται δε διότι και η νέα τροποποίηση, που θεωρούν καταστροφική για την περιοχή, έγινε χωρίς να προηγηθεί διαβούλευση!

Διαβάστε το πλήρες ρεπορτάζ της τοπικής εφημερίδας Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ

22 Ιαν 2015

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΛΥΘΙΩΝ

Χρήσιμα στοιχεία για την ιστορία της Εκκλησίας των Καλυθιών καταγράφονται σε μελέτη του αρχιτέκτονα Γεωργίου Ντέλλα με τίτλο «οι σταυροθολιακές εκκλησίες της Δωδεκανήσου». Σύμφωνα με την μελέτη η εκκλησία των Καλυθιών κατασκευάστηκε το διάστημα 1841 – 1846 ενώ τις πρώτες δεκαετίες του 1900 έγιναν εργασίες για την επέκτασή της. Στην ενδιαφέρουσα μελέτη αποκαλύπτονται οι παρακάτω λεπτομέρειες όπως προκύπτουν από τα ιστορικά βιβλία της εκκλησιαστικής επιτροπής.


Κατάστιχο Καλυθιῶν [1911]. Στὸν λογαριασμὸ τοῦ ταμείου τῆς κοινότητας Καλυθιῶν καταγράφονται γιὰ τὸ 1919-1920 ἔξοδα καὶ σὲ χρυσοχόο γιὰ ἐπισκευὴ καντηλιῶν καὶ εἰκόνων.

 Σὲ πρακτικὸ τῆς ἔκτακτης συνεδρίασης τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ἐκκλησίας στὶς 27/4/1935, στὸ Πρακτικὸ Καλυθιῶν [1923], ἀποφασίσθηκε νὰ γίνει ἐπιδιόρθωση τῆς εἰκόνας τῆς Ἀναστάσεως μὲ νέο στέφανο καὶ ἡ ἀγορὰ δύο μεγάλων φανῶν καὶ μιᾶς κη-ροθήκης, στὶς 5/4/1937 ἀποφασίσθηκε νὰ ἀντικατασταθεῖ ὁ παλαιὸς ἐπιτάφιος καί, μετὰ ἀπὸ διαγωνισμὸ μεταξὺ τριῶν μαραγκῶν, ἀνατέθηκε στὸν μειοδότη Διάκο Χατζηνικόλα μὲ 400 φράγκα ἡ κατασκευὴ τοῦ νέου ἐπιταφίου.

Στὸ Πρακτικὸ τῆς τακτικῆς συνεδρίασης τῆς 25/1/1947, σημειώνεται ὅτι ἀποφασίσθηκε νὰ γίνουν δύο μεγάλες εἰκόνες τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου καὶ τῆς Σταύρωσης τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὸν καλλιτέχνη Ἀντώνιο Καραφυλλάκη, «ἵνα τοποθετηθῶσιν εἰς τὸν ναὸν τῆς Μεταμορφώσεως διὰ εὐπρέπειαν»

Στὸ Κατάστιχο Καλυθιῶν [1911] καταγράφονται γιὰ τὸ 1912-13 ἔξοδα καὶ γιὰ μεροκάματα στὴν σκάλα, σὲ μάστορες (Σάββα Κακιοῦ), στὰ παράθυρα καὶ γιὰ τὸ 1913-14 στὴν σκάλα, στὶς πέτρες, σὲ ἀσβέστη, στὸν μαστρο-Βασίλη Ἀφαντενό, σὲ Λιβισιανοὺς μαστόρους, στὸ εἰκονοστάσι (ἀγώγι), ἐνῶ στὶς 30/11/1924, σύμφωνα μὲ τὸ Πρακτικὸ Καλυθιῶν [1923], ἀποφασίσθηκε νὰ ἀρχίσουν ἄμεσα οἱ ἐργασίες στὸν γυναικωνίτη μὲ ἡμερομίσθια.

Στὶς 30/5/1946, κατὰ τὸ Πρακτικὸ Καλυθιῶν [1923], ἀποφασίσθηκε «νὰ μεγαλώσειἡ ἐκκλησία καὶ νὰ διακοσμηθῆ, νὰ ἀνοιχθῆ νέα πόρτα καὶ ὁ γυναικωνίτης νὰ γίνει μὲ ταράτσα, νὰ προστεθοῦν θεωρία, τὸ δὲ πάτωμα τῆς ἐκκλησίας νὰ γίνει μὲ πλακάκια. Ὅθεν ἀπεφασίσθη καὶ ἐνεκρίθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου ἡμῶν Μητροπολίτου κ.κ. Ἀποστόλου καὶ ἁπάντων τῶν μελῶν, ὅπου ἀνέλαβεν τὴν ἐργασίαν ὁ Ἀρχιτέκτων Δημήτριος Ραπτο-πούλου καὶ Χαράλαμπος Ἰωάννου, οἱ δὲ ἐργολάβοι ὑπεσχέθησαν νὰ παραδόσωσιν ἐργασίαν καλήν»


Στὶς 10 Φεβρουαρίου 1935, σύμφωνα μὲ τὸ Πρακτικὸ Καλυθιῶν [1923], ἀποφασίσθηκε νὰ γίνουν ἐπιδιορθώσεις τῆς ἐκκλησίας, καὶ δὴ ἀφαίρεση τῶν «καφασιῶν, καθόσον ταῦτα τυγχάνουσι παλαιοῦ συστήματος καὶ δὴ ἐπὶ ἐποχῆς τῆς Τουρκοκρατίας», καθὼς καὶ ἐπιδιόρθωση καὶ βαφὴ τῶν στασιδιῶν καὶ καθαρισμὸς τῆς «κρίνας» (κρήνης).
Στὶς 2/3/1936, κατὰ τὸ Πρακτικὸ Καλυθιῶν [1923], ἀποφασίσθηκε νὰ ἀνοίξουν μιὰ μικρὴ θύρα στὸ ἱερὸ τῆς ἐκκλησίας. 

Στὶς 27/3/1936, σύμφωνα μὲ τὸ Πρακτικὸ Καλυθιῶν [1923], ἀποφασίσθηκε νὰ ἀγορασθοῦν 70 μεγάλα καὶ 50 μικρὰ φανάρια «ἅτινα θὰ χρησιμοποιοῦνται καὶ θὰ ἀνάπτωνται κατὰ τὰς ἁγίας ἡμέρας τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς καὶ τοῦ Πάσχα καὶ ἐνίοτε εἰς μερικὰς θεομητορικὰς καὶ δεσποτικὰς ἑορτάς, ἵνα δὲ καὶ διὰ μέσου αὐτῶν δώσωμεν ζωὴν εἰς τὴν ὀρθόδοξον θρησκείαν μας».

21 Ιαν 2015

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΙΑΤΡΙΔΗ - ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ

Την στήριξη των συλλόγων που δραστηριοποιούνται στις Καλυθιές ζήτησε η Μίκα Ιατρίδη σε συνάντηση που είχε με τα μέλη τους το βράδυ της Τρίτης. 


  
Με τους συγχωριανούς της στις Καλυθιές βρέθηκε η Μίκα Ιατρίδη σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των συλλόγων και των φορέων της δημοτικής κοινότητας, παρουσία των δημοτικών και τοπικών συμβούλων καθώς και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, κ. Δώρου Κωνσταντίνου.
«Σε στιγμές σαν και αυτές είμαστε όλοι παρόντες» σημείωσε η υποψήφια με τη ΝΔ βουλευτής Δωδεκανήσου, εμφανώς συγκινημένη από την παρουσία των Καλυθενών και τη στήριξη τους προς το πρόσωπό της.
«Σε αυτές τις εκλογές, ψηφίζουμε για το μέλλον της πατρίδας μας, για το μέλλον των παιδιών μας και δεν μπορεί να λείψει κανείς. Για μένα ο τόπος μου και οι συμπολίτες μου είναι πάνω από όλα. Είμαι σταθερά εδώ, χωρίς συμβιβασμούς. Προχωράμε δυναμικά, για να διαφυλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο έχουμε επιλέξει να ζούμε. Αυτή είναι η αυτονόητη επιλογή μας και αυτήν την επιλογή θα στηρίξουμε» τόνισε η Μίκα Ιατρίδη.


Ξεκάθαρη η Μίκα Ιατρίδη στο kalithies.blogspot.gr

«Ήμουν, είμαι και θα είμαι κοντά στους συμπατριώτες μου. Είμαι παρούσα σε μια δύσκολη στιγμή για τη χώρα και την παράταξη».

Κυρία Ιατρίδη, επιστρέψατε στη ΝΔ και διεκδικείτε ξανά την ψήφο των Δωδεκανήσιων, θα τα καταφέρετε;
Σε όλη μου την πορεία άκουγα και συνεχίζω να ακούω αυτά που μου λένε οι συμπατριώτες μου.
Για αυτό και δεν φοβάμαι να πω αυτά που πιστεύω, δεν φοβάμαι να πάρω τις αποφάσεις που πρέπει για τα Δωδεκάνησα και για όσους ζούμε και δημιουργούμε στα νησιά μας.
Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα κοντά στους συμπατριώτες μου. Αυτό δεν αλλάζει, όσο και αν κάποιοι επιμένουν να στάζουν χολή εναντίον μου.
Η αγάπη και η εμπιστοσύνη των Δωδεκανήσιων μου δίνει τη δύναμη να συνεχίσω.
Και σε αυτές τις εκλογές θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την Ελλάδα, τα Δωδεκάνησα και την παράταξη μου.
Γιατί να ψηφίσουν οι πολίτες τη ΝΔ;
Γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που οι υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα δεν είναι αποδεκτές από τους Έλληνες πολίτες.
Δεν γίνεται να έχουμε ένα επικίνδυνο πισωγύρισμα, ύστερα από τόσες θυσίες, και να δούμε περίεργα πειράματα σε σχέση με το μέλλον της Ελλάδας και την πορεία της στην Ευρώπη.
Στρατευτήκαμε όλοι, σε μια δύσκολη στιγμή, για να αντιμετωπίσουμε την πολυγλωσσία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία συνεχίζεται ακόμα, λίγες ημέρες πριν τις εκλογές.
Και την αντιμετωπίζουμε, λέγοντας την αλήθεια.

Μιλάμε για ένα καλύτερο αύριο με ρεαλισμό, πιστοί στις παραδόσεις μας και την κληρονομιά μας. Αυτή είναι η επιλογή μας και θα την στηρίξουμε.

15 Ιαν 2015

ΒΡΑΔΙΑ ΚΩΜΩΔΙΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Το βράδυ της Παρασκευής, λίγο μετά τις 9.00, στο κεντρικό καφενείο των Καλυθιών θα φιλοξενηθεί ο ερασιτέχνης ηθοποιός Μανώλης Κεπέρης που θα ερμηνεύσει έναν κωμικό μονόλογο προσαρμοσμένο στα δεδομένα της εποχής.
 Η είσοδος για τους λάτρεις του θεάτρου είναι ελεύθερη. Αν θέλετε να περάσετε ευχάριστα το βράδυ της Παρασκευής με κρασάκι (συν μεζεδάκια) και γέλιο ελάτε στην πλατεία Καλυθιών, στο παραδοσιακό καφενείο Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ.
Πληροφορίες - κρατήσεις θέσεων 6983027926 (Τάσος)

ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΣΤΙΣ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ


Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού είναι ένα παιχνίδι που πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τον Πολιτιστικό και Περιβαλλοντικό σύλλογο Καλυθιών «Ο ΦΑΡΟΣ», στα πλαίσια των αποκριάτικων εκδηλώσεων από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του συλλόγου.
Σκοπός του παιχνιδιού είναι μέσα από ένα εύρος ερωτήσεων αλλά και παιχνιδιού, να οδηγηθεί μία ομάδα στην ανέβρεση του χαμένου θησαυρού.

Ομάδες των 10 ατόμων καλούνται να αποδείξουν τις γνώσεις τους και τη σχέση τους με την τοπική παράδοση, να ξεδιπλώσουν τη φαντασία τους και να αναδείξουν τη φυσική τους κατάσταση απαντώντας σε ερωτήσεις γνώσεων και φέρνοντας εις πέρας δοκιμασίες δημιουργίας, τεχνικής και αντοχής.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ


"Θα ήθελα να ενημερώσω ότι η συνεργασία μου με την Ηλεκτροφάση Δωδεκανήσου στο Φαληράκι τερματίστηκε οριστικά και αμετάκλητα και να ευχαριστήσω όλους τους φίλους/φίλες και συνεργάτες για την αμέριστη στήριξη και συμπαράσταση τους που μου παρείχαν όλα αυτά τα χρόνια.
Με εκτίμηση Κώστας Βλάχος"

ΟΙ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Γνωστοποιήθηκαν τα ονόματα των εφορευτικών επιτροπών για τις εθνικές εκλογές της 25ης Ιανουρίου 2015. Στις Καλυθιές θα λειτουργήσουν 6 εκλογικά τμήματα (αντί εφτά στις προηγούμενες εκλογές) για τους 3500 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους.
Αναλυτικά:
1ο εκλογικό τμήμα Καλυθιών (1ο δημοτικό σχολείο):
Ψηφίζουν από Αγγελινιός Νικόλαος έως Γρηγορόπουλος Χάρις
Τακτικά μέλη
Αμερικάνας Παντελής του Μαριελλή και της Παναγιώτας
Αναστασά Αναστασία του Γεωργίου και της Μαριέττας
Αναστασά Μαρί-Ειρήνη του Αναστασίου και της Αναστασίας
Βαφειάδης Αλέξανδρος του Γεωργίου και της Ευγενίας (κάτοικος Κοσκινού)
Αναπληρωματικά μέλη
 Βόγδος Λάζαρος του Ιωάννη και της Δέσποινας
Βογιατζής Νικόλαος του Στυλιανού και της Καρίν
Γαλατάς Μιχάλης του Γεωργίου και της Σεβαστής
Γεράκου Ιάκωβος του Θεοδοσίου και της Ελένης

2o εκλογικό τμήμα Καλυθιών (1ο δημοτικό σχολείο)
Ψηφίζουν από Δανάς Ιωάννης έως Καφούρος Χρήστος
Τακτικά μέλη
Δημητρά Αννα του Στέργου και της Καλιόππης
Δημητραδιού Βασίλης του Κυριάκου και της Θαρεννής
Δημητράς Κυριάκος του Μιχαήλ και της Σοφίας
Διαμαντόγλου Στέργος του Σάββα και της Σταυροθέας
Αναπληρωματικά μέλη
Δικησσίδη Μοσχούλα του Σταμάτη και της Χρυσάνθης
Ιατρίδη Αντωνία του Ιωάννη και της Παρασκευής
Καμπύλη Μάρθα του Γεωργίου και της Κυριακής
Καπνουλάς Νεκτάριος του Αργύρη και της Φρίντας

3ο εκλογικό τμήμα Καλυθιών (1ο δημοτικό σχολείο)
Ψηφίζουν από Κεβάνη Ελίσα έως Λυκοπάντης Φραγκίσκος
Τακτικά μέλη
Κευγαδιού Σαββούλα του Κυριάκου και της Μαρίας
Κινούς Ειρήνη του Ιωάννη και της Σταματούλας
Κοντός Σάββας του Αναστασίου και της Παρασκευής
Κώστας Γεώργιος του Δημητρίου και της Ελένης
Αναπληρωματικά μέλη
Κουφομανώλη Φωτεινή του Νικολάου και της Ειρήνης
Κωστάκης Ελευθέριος του Σταματίου και της Σταματίας
Κιόττου Βαρβάρα του Νικολάου και της Ζωγραφίας
Κιόττου Σάββας του Μιχαήλ και της Δομνίκης

4ο εκλογικό τμήμα Καλυθιών (Γυμνάσιο)
Ψηφίζουν από Μαγριπλή Μαρία έως Πάττας Ιωάννης
Τακτικά μέλη
Λουκατάρη Αννα του Νικολάου και της Ελεούσας
Μανιάς Παναγιώτης του Ζωγράφου και της Αναστασίας
Μάστορα Μαρία του Δημητρίου και της Παρασκευής
Σωτηράκης Κωνσταντίνος του Σάββα και της Μαρίας
Αναπληρωματικά μέλη
Χατζηδιάκου Βασίλειος του Στέργου και της Αντωνίας
Μιχαλάς Νεκτάριος του Σάββα και της Παρασκευής
Σαββούλη Παρασκευή του Μιχαήλ και της Ελευθερίας
Συμιακός Εμμανουήλ του Παναγιώτης και της Σταματίας

5ο εκλογικό τμήμα Καλυθιών (Γυμνάσιο)
Ψηφίζουν από Πεκμετζής Ζιαετίν έως Σωτρίλλης Στέργος
Τακτικά μέλη
Ψιμουλάκη Ιωάννα του Μανούσου και της Μαρίας
Ταντίκης Γεώργιος του Μενελάου και της Αναστασίας
Τοκούζη Αικατερίνη του Παναγιώτη και της Μαρίας
Χατζηνικόλας Βασίλειος του Σάββα και της Διαμαντούλας
Αναπληρωματικά μέλη
Μπερερή Αγγελική του Δημητρίου και της Μαρίας
Παπαγεωργίου Νικόλαος του Γεωργίου και της Μαρίας
Σαράντης Κυριάκος του Μιχαήλ και της Τσαμπίκας
Τσίκκη Σταματία του Εμμανουήλ και της Βασιλικής

6ο εκλογικό τμήμα Καλυθιών (Γυμνάσιο)
Ψηφίζουν από Ταβουλάς Αναστάσιος έως Ψιμουλάκη Ιωάννα
Τακτικά μέλη
Τσατσαρέλης Απόστολος του Αθανασίου και της Ελένης
Μανιά Βαγιανή του Ιωάννη και της Χρυσαφίνας
Σταυρής Στέργος του Ελευθερίου και της Σεβαστής
Ταχραμάνης Δημήτριος του Μιχαήλ και της Μαριέττας
Αναπληρωματικά μέλη
Παπαγεωργίου Αγορίτσα του Νικολάου και της Εφροσύνης
Μυλωνάκη Παρασκευή του Νικολάου και της Γιαννούλας
Οικονόμου Βασίλειος του Στέφανου και της Αναστασίας
Σιούλα Ασπασία του Ανδρέα και της Γεωργίας

12 Ιαν 2015

ΣΥΛΛΗΠΗΤΗΡΙΑ
Ο Σύλλογος Φίλων και τα  μέλη της Φιλαρμονικής Καλυθιών εκφράζουν τη  βαθιά τους,  θλίψη και τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γεώργιου Κώστα του Αναστάσιου (μέλος της Φιλαρμονικής) για τον αδικοχαμένο πατέρα του.

8 Ιαν 2015

Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΜΑΣ ΣΤΟ "ΠΟΤΑΜΙ" ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ!


Την απόφαση να εκτεθεί στην κεντρική πολιτική σκηνή πήρε ο οδοντίατρος Στάθης Μανουσάκης. Ο νεαρός ιατρός κατάγεται από την Ιστριο και τα τελευταία 7 χρόνια δραστηριοποιείται επαγγελματικά στις Καλυθιές "φροντίζοντας" την στοματική υγιεινή των κατοίκων στο οδοντιατρείο που διατηρεί κοντά στην πλατεία. Ο αγαπητός Στάθης Μανουσάκης ανακοίνωσε την απόφασή του να είναι υποψήφιος βουλευτής Δωδεκανήσου με τον συνδυασμό "ΠΟΤΑΜΙ" του Σταύρου Θεοδωράκη στο πλευρό του οποίου τάχθηκε από τις πρώτες εβδομάδες ίδρυσης της πολιτικής κίνησης. 

"Μετά το κάλεσμα του Σταύρου Θεοδωράκη για την συμμετοχή των νέων στα ψηφοδέλτια του κινήματος «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ» , με τιμή σας ανακοινώνω την υποψηφιότητα μου στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές στα Δωδεκάνησα.
Γιατί πιστεύουμε ότι η δύναμη της χώρας είναι οι νέοι,
Γιατί πιστεύουμε σε λογικές λύσεις μακριά από τα άκρα
Γιατί προτεραιότητα μας είναι το τρίπτυχο ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-ΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΑΙΔΕΙΑ
Γιατί όλοι μαζί γινόμαστε Ποτάμι……

Μανουσάκης Ι. Ευστάθιος
Χειρουργός Οδοντίατρος
Υποψήφιος Βουλευτής Δωδεκανήσου με ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ"

H ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΜΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε στην κοπή της πίτας της Φιλαρμονικής Καλυθιών που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 3:00μμ στο Πνευματικό Κέντρο της Εκκλησίας Καλυθιών.

20 ΧΡΟΝΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΛΥΘΙΩΝ

1995-2015

7 Ιαν 2015

Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΑΣ


To οχηματαγωγό Sea Aeolis βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες "δεμένο" στον κόλπο Φαληρακίου και το κόκκινο χρώμα του προσελκύει το ενδιαφέρον και τις απορίες όσων κινούνται παραλιακά επί της λεωφόρου Καλλιθέας. Το πλοίο ανήκει στην ελληνικών συμφερόντων εταιρεία Mccl με έδρα των Πειραιά και επί το πλείστον εκτελεί δρομολόγια μεταφοράς εμπορευμάτων από λιμάνια της Μεσογείου σε χώρες της Αφρικής (Λιβύη, Τυνησία, Αίγυπτος) και της Μέσης Ανατολής (Ισραήλ, Τουρκία, Βυρηττός).
Περισσότερες πληροφορίες για το πλοίο στην ιστοσελίδα της εταιρείας mccl.gr 

O ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΦΑΛΗΡΑΚΙ-ΚΑΛΥΘΙΕΣ

Παρά το τσουχτερό κρύο (6 βαθμοί στον αέρα) οκτώ νεαρά παιδιά βούτηξαν το πρωί των Θεοφανείων στη θάλασσα του Φαληρακίου κατά τη διαδικασία αγιασμού τον υδάτων από τον Πατήρ Γεώργιο του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου.
Τον σταυρό ανέσυρε από τα παγωμένα νερά ο Γιώργος Γεωργάς της οικογένειας που διαχειρίζεται τα ξενοδοχεία Apollo Beach και Apollo Blue.
Νωρίτερα στις Καλυθιές, παρουσία δεκάδων πιστών, τελέστη ο αγιασμός των υδάτων στην κάτω βρύση που βρίσκεται στο ξεκίνημα της σκάλας που οδηγεί στην εκκλησία του χωριού.
* Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από τον Τσαμπίκο Χατζηδιάκο, 

6 Ιαν 2015

ΕΠΙΒΑΡΡΥΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ

Περιβαλλοντικά επικίνδυνο θεωρείται αρμοδίως το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλυθιών, στη θέση «Ερικα», όπως προκύπτει από έκθεση ελέγχου από κλιμάκιο ελέγχου της ποιότητας περιβάλλοντος Δωδεκανήσου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Την έκθεση έφερε στη δημοσιότητα στο φύλλο των Θεοφανείων η τοπική εφημερίδα Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Στην έκθεση αναφέρονται τα εξής:
Κατά τον έλεγχο που διενήργησε στις 17.01.2014 το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος που απαρτιζόταν από την κα Βαλατσού Μαρία (Δ/νση Δημόσιας Υγείας Δωδ/νήσου – Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου), από την κα Παπαστεργίου Κ. (Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου – Δ. Ρόδου) και τον κ. Ψωμά Κων/νο (Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Δωδ/νήσου – Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) στο ελαιοτριβείο ιδιοκτησίας του «ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΘΙΩΝ» που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί στην θέση «ΕΡΙΚΑ» της Δ.Ε. Καλυθιών – Δήμου Ρόδου, διαπιστώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:
Παράβαση 1η:
Η περιβαλλοντική αδειοδότηση του ελαιοτριβείου δεν είναι σε ισχύ. Η λειτουργία του ελαιοτριβείου χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση, αποτελεί παράβαση του άρθρου 1 του Νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α721 -9-2011).
Η ελεγχόμενη επιχείρηση στο -9-σχετ. απολογητικό υπόμνημα αναφέρει: «Στο εδάφιο 2 σας προσκομίζουμε τις ήδη υπάρχουσες μελέτες και αδειοδοτήσεις Έγκριση μελέτης διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων έργων Β κατηγορίας» επίσης,
«Σε ότι αφορά την άδεια ίδρυσης και λειτουργία σας γνωστοποιούμε ότι λόγω της μετατροπής της λειτουργίας του ελαιοτριβείου από διφασική σε τριφασική έχουμε καταθέσει το ερωτηματολόγιο στο τμήμα βιομηχανίας και να κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εκ νέου αδειοδότηση της μονάδας με την μεταφορά της σε νέο κτίριο και με νέα μηχανήματα».
Σας επισημαίνουμε το γεγονός ότι η ΑΕΠΟ έχει λήξει από τις 23-04-2008, άρα κατά την διαδικασία έκδοσης νέας ΑΕΠΟ πρέπει να ακολουθηθούν οι διαδικασίες που ορίζονται στο Ν. 4014/2014. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β/13-1-2012): «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 4, του Νόμου 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ Α’209/2011)», τα ελαιοτριβεία κατατάσσονται στον α/α 11 της 9ης ομάδας «Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις». Τα ελαιοτριβεία κατατάσσονται είτε στην Α κατηγορία έργων όπου απαιτείται η σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων είτε στην Β’ κατηγορία όπου υπάγονται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).
Ωστόσο, τα ανωτέρω δεν καλύπτουν την ευθύνη της επιχείρησης για την τήρηση των προβλεπόμενων από την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία.
Παράβαση 2η:
Η διαχείριση του ελαιοπυρήνα γίνεται κατά παράβαση της σχετικής κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας περί διαχείρισης αποβλήτων και συγκεκριμένα
• την ΚΥΑ με αρ. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/2003) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 4042/2012.
• τον Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/Ί3-2-2012) «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος -Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» που ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΕ για τα απόβλητα.
Η ελεγχόμενη επιχείρηση στο -9- σχετ. απολογητικό υπόμνημα αναφέρει:
«Σας προσκομίζουμε και την σύμβαση με την εταιρεία ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΣΠΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΠΕ για την διάθεση του διφασικού πυρήνα. Ως εκ τούτου το ελαιουργείο με την νέα ελαιοκομικά περίοδο δεν θα εναποθέτει υγρά απόβλητα στις εγκαταστάσεις του».
Κατά τον έλεγχο δεν προσκομίστηκαν στοιχεία διαχείρισης των αποβλήτων του ελαιοτριβείου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Όσον αφορά την Βεβαίωση της εταιρείας «ΑΣΠΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΠΕ» εκδόθηκε στις 24-09-2014, αντίθετα ο έλεγχος του ΚΕΠΠΕ πραγματοποιήθηκε 17-01-2014.
Επίσης στο απολογητικό υπόμνημα αναφέρεται:
«Στο εδάφιο 1 έχουμε παραχωρήσει στην κατασκευή σκέπαστρου και περιμετρικού τοιχίου για την οριοθέτηση και την προστασία του ελαιοπυρήνα από τα όμβρια ύδατα».
Κατά την στιγμή της αυτοψίας δεν υπήρχε κάποια τέτοια κατασκευή με αποτέλεσμα τα στραγγίσματα από την ελαιοπυρήνα να οδηγούνται στο έδαφος.
Παράβαση 3η:
Η τελική διάθεση των αποβλήτων γίνεται σε χωμάτινη ανοικτή δεξαμενή ( σκάμμα ) χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση. Η λειτουργία της εδαφοδεξαμενής χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση, αποτελεί παράβαση του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α721 -9-2011).
Η ελεγχόμενη επιχείρηση στο -9-σχετ. απολογητικό υπόμνημα αναφέρει: Στο εδάφιο 2 σας προσκομίζουμε τις ήδη υπάρχουσες μελέτες και αδειοδοτήσεις Έγκριση μελέτης διάθεσης λυμάτων ή Βιομηχανικών αποβλήτων Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων έργων Β κατηγορίας» Η με Α.Π. 1620/39/18.03.2003 έγκριση μελέτης διάθεσης λυμάτων αφορά τα αστικά λύματα του ελαιοτριβείου και όχι τα υγρά απόβλητα που παράγονται κατά την παραγωγική διαδικασία του ελαιοτριβείου. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο φορέας λειτουργίας του έργου δεν έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την λειτουργία της επιχείρησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Κατά συνέπεια οι ως άνω παραβάσεις Βεβαιώνονται».


Πηγή:www.dimokratiki.gr

5 Ιαν 2015

ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΑ!


Την πρωτοβουλία να ενισχύουν τον τιτάνιο αγώνα ζωής που δίνει μία νεαρή μητέρα από τις Καλυθιές πήραν οι σύλλογοι του χωριού.
Τα έσοδα της μουσικής βραδιάς την προσεχή Παρασκευή 9 Ιανουαρίου στο bar Art στο Φαληράκι θα διατεθούν στην οικογένεια της Μίκας που βρίσκεται σε κώμα μετά τη γέννηση ενός κοριτσιού πριν έξι μήνες.
 Η Μίκα τις τελευταίες ημέρες μεταφέρθηκε σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης στη Λάρισα και παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης την στιγμή που το κοριτσάκι της μεγαλώνει με συγγενείς στις Καλυθιές. Οπως γίνεται αντιληπτό τα έξοδα νοσηλείας είναι τεράστια και χρειάζεται η ευαισθητοποίηση της τοπικής μας κοινωνίας.
Ας βοηθήσουμε ΟΛΟΙ αγοράζοντας μία κάρτα ενίσχυσης για τη μουσική βραδιά!  

"ΨΥΧΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΟΔΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΘΕΛΑ"!

Κατέπληξε και μάγεψε το κοινό η παράσταση στις 2 Ιανουαρίου στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου «Ψυχρά κι Ανάποδα στην Καλυθέλα».
Την παράσταση παρακολούθησαν ο δήμαρχος Ρόδου Φώτης Χατζηδιάκος, ο δημοτικός σύμβουλος Σαρίκας Γεώργιος και η σύμβουλος Καλυθιών Σταματία Βαγιανού.
Ο σύλλογος Γυναικών Μεσόγειος για άλλη μια φορά πρωτοτύπησε ανεβάζοντας στην σκηνή και ζωντανεύοντας το παραμύθι της βασίλισσας του πάγου. Οι κόποι των τελευταίων μηνών και οι επανειλημμένες πρόβες δικαίωσαν τους συντελεστές μετά το χειροκρότημα από το κοινό και τις θετικές κριτικές!!
Στο παραμύθι αυτό συμμετείχαν γνωστοί ηθοποιοί του νησιού μας αλλά και παιδιά τα όποια έδωσαν πολύτιμο χρόνο και τον καλύτερο εαυτό τους για να πραγματοποιηθεί.
Φοβερά κοστούμια και σκηνικά, ωραίες, συγκινητικές αλλά και χιουμοριστικές ατάκες και σκηνές, εφέ, ήχος, τραγούδι live, χορευτικές φιγούρες, συγκλονιστικές ερμηνείες, συνέθεσαν και εμπλούτισαν την παράσταση για να την εντάξουν σε μια από τις πιο όμορφες θεατρικές παραστάσεις του νησιού μας.
Στην οικονομική στήριξη για ένα μέρος των εξόδων συνέβαλε ο οργανισμός ΔΟΠΑΡ.
Την παράσταση επίσης στήριξαν η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου και ο Δήμος Ρόδου.
Στην παράγωγη, σκηνοθεσία, οργάνωση, ο σύλλογος Μεσόγειος (Στυλιανή Καναβάκη, Κυριακή Χασίλα, Αλεξάνδρα Τζατζανά, Μοσχούλα Χασίλα και Βιβή Μανουσοπούλου) και ο ηθοποιός Μανώλης Κεπέρης.
Στα ηχητικά βίντεο και εφέ από τον σύλλογο Μεσόγειος (Χασίλα Μοσχούλα).
Στα τραγούδια με ζωντανή εκτέλεση η Σταματία Σωτηρήκη.
Ο σύλλογος ευχαριστεί ιδιαιτέρως για
τα σκηνικά και κοστούμια την Αλεξία Κατσιμπράκη.
Τα χορευτικά τη Βίκυ Φερδεκλή.
τα έπιπλα που χρησιμοποιήθηκαν για το σκηνικό την εταιρεία Γιωργαράς έπιπλα.
Την παραχώρηση χώρου για τις πρόβες το 2ο Δημοτικό σχολείο Καλυθιών και τον Διευθυντή κο Σαββαϊδη Παναγιώτη.
Τους ρόλους υποδύθηκαν
Αφηγήτρια η Κυριακή Χασίλα.
Κόρη της αφηγήτριας η Νάσια Δημητραδιού.
Ολαφ ο χιονάνθρωπος η Στέλλα Καναβάκη.
Βασίλισσα Άννα η Νικολέτα Τρεμούλη και Ελευθερία Μανιά.
Βασίλισσα Ελσα η Μαρία Κιόττου.
Μικρή βασίλισσα Ελσα η Σταματία Βλάχου.
Πριγκίπισσα Αννα η Μαρία Τσάππη και Ελευθερία Μανιά.
Μικρή πριγκίπισσα Αννα η Αννα Μαρία Τσαλίκη.
Πρίγκιπας Χανς Νοτίου Αιγαίου ο Μανώλης Κεπέρης.
Κριστόφ πωλητής πάγου ο Νίκος Καλλης.
Παντοπώλης ο Μιχάλης Κεπέρης.
Δούκας της Κοσκινούπολης ο Κώστας Χατζηνικόλας.
Τελάλης και υπηρέτης η Σαββίνα Σαρίκα.
Ξωτικά της αγάπης η Μαρία Κατερίνα Τσαλίκη, η Ανδριάννα Λέσλη, η Νίκη Μιντσε, η Μαρία Αργυρού, η Μιχαέλα Αργυρού, η Σταματία Βλάχου, η Αννα Μαρία Τσαλίκη, η Σαββίνα Σαρίκα και η Νεκταρία Καλλιγά.

Ακόμα μια παράσταση θα πραγματοποιηθεί σύντομα στο χωριό του Αη Βασίλη στον Άγιο Μηνά Καλυθιών. Το κοινό θα ενημερωθεί για την ημερομηνία μέσα από τα τοπικά και το facebook.30 Δεκ 2014

ΞΑΝΑ ΣΤΗ ΝΔ Η ΙΑΤΡΙΔΗ


Οι πληροφορίες των τελευταίων ημερών επιβεβαιώθηκαν και η Καλυθενή βουλευτής Μίκα Ιατρίδη επέστρεψε στο κόμμα από όπου ξεκίνησε τη ΝΔ.
Το μεσημέρι της Τρίτης η Ιατρίδη συναντήθηκε σε καλό κλίμα με τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και αμέσως μετά ανακοινώθηκε η επιστροφή της στο κόμμα και η συμμετοχή της στο ψηφοδέλτιο Δωδεκανήσου της ΝΔ για τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου.
Όπως δήλωσε η ίδια, στην δεύτερη ψηφοφορία εξήγησε αναλυτικά γιατί στήριξε την υποψηφιότητα Δήμα.
«Η χώρα έχει ανάγκη από πολιτική σταθερότητα ειδικά ενόψει της τουριστικής περιόδου που είναι τόσο σημαντική ειδικά για την περιοχή μας τα Δωδεκάνησα. Ο κ. πρωθυπουργός πρότεινε μια λύση: εκλογή προέδρου και εκλογές μέσα στο 2015.
Δυστυχώς όμως για ακόμα μια φορά όπως και το 2009 εκβίασαν τις εκλογές».
«Δεν δέχομαι του εκβιασμούς απ' όπου κι αν προέρχονται. Συναντήθηκα με τον κ. Σαμαρά και δέχθηκα την πρότασή του να συμμετάσχω στα ψηφοδέλτια της ΝΔ στα Δωδεκάνησα».
Το βράδυ της 25ης Ιανουαρίου θα μάθουμε όλοι εάν οι ψηφοφόροι της ΝΔ στις Καλυθιές και τον υπόλοιπο νομό συμφωνούν με την επιστροφή της Ιατρίδη και κυρίως εάν έχουν "συγχωρέσει" την σκληρότατη κριτική που άσκησε στον Σαμαρά και τα υπόλοιπα στελέχη του κόμματος τόσο ως βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων όσο και ως ανεξάρτητη τους τελευταίους μήνες. 

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο Πολιτιστικός και περιβαλλοντικός σύλλογος Καλυθιών ο Φάρος σας προσκαλεί στην υποδοχή του νέου έτους στην πλατεία Καλυθιων.

Έλατε να γιορτάσουμε μαζί με παζάρι από της 5:00μμ το απόγευμα με κεράσματα, πυροτεχνήματα, μουσική και πολλές εκπλήξεις !!!!
Από το πρωί της Τετάρτης η πλατεία Καλυθιών θα είναι κλειστή για τα οχήματα προκειμένου να στηθεί το παζάρι των συλλόγων. 

ΒΡΕΘΗΚΕ ΝΕΚΡΟΣ 60ΧΡΟΝΟΣ ΒΡΕΤΑΝΟΣ

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 60χρονος Βρετανός υπήκοος που τους τελευταίους μήνες διέμενε σε σπίτι κοντά στο 2ο δημοτικό σχολείο Καλυθιών.
Τον 60χρονο βρήκε νεκρό στο διαμέρισμα ο Καλυθενός σπιτονοικοκύρης του που ανησύχησε μετά από 2-3 ημέρες που δεν τον είχε δει να κατεβαίνει στο χωριό για τα καθιερωμένα ψώνια στα τοπικά καταστήματα.
 Αμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία που ερεύνησε τον χώρο και βρήκε τον Βρετανό στο πάτωμα με κτύπημα στο κεφάλι. Ο ιατροδικαστής που έκανε την εξέταση δεν διαπίστωσε σημάδια ξυλοδαρμού κάτι που σημαίνει πως, πιθανότατα, ο 60χρονος έπεσε μόνος του και τραυματίστηκε θανάσιμα από το κτύπημα στο κεφάλι.
 Ο άτυχος άντρας (Andreew το μικρό του όνομα) είχε έρθει το καλοκαίρι, μόνος του, στο Φαληράκι για διακοπές, έμεινε σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων για τρεις μήνες και τελικά αποφάσισε να μείνει στις Καλυθιές και τους μήνες του χειμώνα νοικιάζοντας σπίτι.
Το διάστημα που έμεινε στο χωριό δεν είχε επαφές με τα υπόλοιπα μέλη της Βρετανικής παροικίας και προτιμούσε να περνάει πολλές ώρες στον προσωπικό του χώρο.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι καθημερινά κατανάλωνε μεγάλες ποσότητες αλκοόλ κάτι που ίσως αποδείχθηκε μοιραίο για τη ζωή του... 

27 Δεκ 2014

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ


Το Σάββατο 20/12/2014 πραγματοποιήθηκε η βράβευση της μαθήτριας της Δ΄ τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καλυθιών, Κόκκαλη Αικατερίνη, στις Πηγές Καλλιθέας.
Η μαθήτρια πήρε το πρώτο βραβείο συμμετοχής στον διαγωνισμό ζωγραφικής που διοργάνωσαν οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου Μ.Α.Ε στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2014 -2015 των Πηγών Καλλιθέας. Το θέμα του διαγωνισμού ήταν: Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά στις ιαματικές πηγές Καλλιθέας Ρόδου. Η ζωγραφιά της με τίτλο "Η μαγεία των Χριστουγέννων" τυπώθηκε στο εξώφυλλο του εντύπου με το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων. 
Συγχαρητήρια στη μαθήτρια!!!
* Την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 έγινε η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και ανακοινώθηκε η νέα σύνθεσή του:

Πρόεδρος: ΓΑΛΑΤΑ-ΙΑΤΡΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ         
Αντιπρόεδρος: ΔΗΜΗΤΡΑΔΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΟΥ     
Γραμματέας: ΨΙΜΟΥΛΑΚΗ-ΔΗΜΗΤΡΑΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ      
Ταμίας: ΜΟΣΧΗΔΙΟΥ-ΣΚΑΡΤΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Μέλη: ΤΣΟΥΡΔΙΟΥ ΘΑΡΡΕΝΟΣ, ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕΛΛΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ, ΓΙΑΛΛΟΥΣΗ –ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
Αναπληρωματικά μέλη:, ΔΗΜΗΤΡΑΔΙΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ, ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Στη Σχολική Επιτροπή Δήμου Ρόδου αποφασίσθηκε να εκπροσωπείται από την Μοσχηδιού-Σκαρτάδου Ειρήνη
·        Την τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα, ώρα 17.30, θα συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Όλοι οι γονείς μπορούν να παρευρίσκονται, είτε για να υποβάλουν κάποιες προτάσεις, είτε για να εκφράσουν κάποιον προβληματισμό τους.

Χαιρετισμός στο νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δ.Σ Καλυθιών.
Εμείς οι εκπαιδευτικοί του 2ου  Δ.Σ. Καλυθιών, χαιρετίζουμε το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας, και ευχόμαστε καλή δύναμη στο σπουδαίο έργο που καλείται να επιτελέσει στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης και να συνεχίσει με επιτυχία το έργο του απερχόμενου Δ.Σ, με τη διαβεβαίωση ότι  θα προσπαθήσουμε  να είμαστε δίπλα του, όποτε μας χρειαστεί.
Τη δύσκολη αυτή περίοδο με τα πολλά και σύνθετα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία, η δημόσια παιδεία και το Σχολείο μας, η παρουσία και η ενεργή συμμετοχή των Γονέων & Κηδεμόνων είναι εξαιρετικά απαραίτητη.
Το σχολείο μάς χρειάζεται ΟΛΟΥΣ!
Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου Δ.Σ. Καλυθιών

ΠΛΗΘΟΣ ΠΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΑΝ ΤΑ ΤΙΜΙΑ ΔΩΡΑ
Τα τίμια δώρα των Μάγων που προσφέρθηκαν στον μικρό Χριστούλη λίγες ώρες μετά τη γέννησή του υποδέχθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου η εκκλησία των Καλυθιών. Η υποδοχή έγινε με μεγαλοπρέπεια υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής Καλυθιών ενώ τιμές απέδωσε τμήμα του ελληνικού στρατού. Εκατοντάδες πιστοί βρέθηκαν στην εκκλησία των Καλυθιών και προσκύνησαν με ευλάβεια τα τίμα δώρα των μάγων που ήρθαν στη Ρόδο από την Ιερά Μονή Αγίου Παύλου στο Αγιο Ορος.
Ανάμεσα στους πιστούς, στην εκκλησία των Καλυθιών και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Χατζημάρκος αλλά και ο Δήμαρχος Ροδίων κ. Χατζηδιάκος.
Το ανεκτίμητο κειμήλιο της Ορθοδοξίας μας συνόδευαν δύο μοναχοί του Αγίου Ορους που ενημέρωσαν τους Καλυθενούς πιστούς για την ιστορία των τιμίων δώρων και πως έφτασαν, μετά την Αλωση της Κωνσταντινούπολης στην μονή του Αγίου Παύλου.

ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΑΓΩΝ
Ανεκτίμητο κειμήλιο  της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου
«Και ελθόντες εις την οικίαν είδον το παιδίον μετά Μαρίας της μητρός αυτού, και πεσόντες προσεκύνησαν αυτώ, και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών προσήνεγκαν αυτώ δώρα, χρυσόν και λίβανον και σμύρναν» (Ματθ.β' 11).
Μεταξύ των ποικίλων θησαυρών και πολυτίμων κειμηλίων που με πολλή ευλάβεια φυλάσσονται στην Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου στο Άγιον Όρος, χωρίς αμφιβολία την πρώτη θέσι καταλαμβάνουν τα Τίμια Δώρα που προσέφεραν οι τρεις εξ Ανατολών Μάγοι στον ως Βρέφος ενανθρωπήσαντα Κύριο. Τα Δώρα αυτά ως γνωστόν είναι χρυσός, λίβανος1 και σμύρνα2. Ο χρυσός βρίσκεται υπό την μορφήν εικοσιοκτώ επιμελώς σκαλισμένων επιπέδων πλακιδίων, ποικίλων σχημάτων (παραλληλογράμμων, τραπεζοειδών, πολυγώνων κτλ.) και διαστάσεων περίπου 5 εκ. x 7 εκ. Κάθε πλακίδιο έχει διαφορετικό σχέδιο πολύπλοκης καλλιτεχνικής μικροεπεξεργασίας. Ο λίβανος  και η σμύρνα  διατηρούνται ως μείγμα υπό την μορφή εξηνταδύο περίπου σφαιρικών χανδρών μεγέθους μικρής ελιάς.
Επειδή κυρίως η πνευματική αλλά και η υλική, ιστορική και αρχαιολογική αξία των Τιμίων Δώρων είναι ανυπολόγιστη, φυλάσσονται με ιδιαίτερη επιμέλεια στο θησαυροφυλάκιο της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου. Για λόγους ασφαλείας είναι κατανεμημένα σε διάφορες λειψανοθήκες, μόνο μέρος δε αυτών εκτίθεται εις προσκύνησιν των επισκεπτών της Ιεράς Μονής ή μεταφέρεται προς αγιασμόν εκτός Αγίου Όρους στις κατά τόπους Ιερές Μητροπόλεις.
Γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς για την Παναγία ότι «διετήρει πάντα τα ρήματα ταύτα εν τη καρδία αυτής» (Λουκ. β' 19, 51). Πιστεύεται δε από τους θεολόγους ερμηνευτές ότι ένα μεγάλο μέρος από αυτά τα «ρήματα», τα λόγια και τα γεγονότα δηλαδή της ζωής του Κυρίου, η Θεοτόκος τα εκμυστηρεύθηκε στον Άγιο Απόστολο Λουκά ο οποίος και τα συμπεριέλαβε στο Ευαγγέλιό του. Δεν χωρεί καμμιά αμφιβολία ότι παράλληλα με τα άγια «ρήματα» του Κύριου, η Υπεραγία Θεοτόκος «διετήρει» και ό,τι άλλο σχετικό με την επίγεια ζωή του Κυρίου, και φυσικά, και τα Τίμια Δώρα.
Σύμφωνα με την ιστορικοθρησκευτική μας παράδοσι, προ της Κοιμήσεώς της η Παναγία Μητέρα του Κυρίου τα παρέδωσε μαζί με τα Άγια Σπάργανα του Χριστού, την Τιμία Εσθήτα και την Αγία Ζώνη της στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων όπου και παρέμειναν μέχρι το έτος 400 μ.Χ. περίπου. Κατά το έτος τούτο ο αυτοκράτωρ Αρκάδιος τα μετέφερε στην Κωνσταντινούπολι προς αγιασμόν του λαού και προστασία και προβολή της Βασιλευούσης. Εκεί παρέμειναν μέχρι και της αλώσεως της πόλεως από τους Φράγκους το έτος 1204 μ.Χ. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν για λόγους ασφαλείας μαζί με άλλα ιερά κειμήλια στη Νίκαια της Βιθυνίας, προσωρινή πρωτεύουσα του Βυζαντίου, όπου και παρέμειναν για εξήντα περίπου χρόνια. Με την υποχώρησι των Σταυροφόρων επί αυτοκράτορος Μιχαήλ Παλαιολόγου επεστράφησαν στην Κωνσταντινούπολι μέχρι της υποδουλώσεώς της στους Τούρκους το 1453 μ.Χ.
Μετά την Άλωσι η ευλαβεστάτη Μάρω, χριστιανή σύζυγος του σουλτάνου Μουράτ Β' (1421-1451) και μητρυιά του Μωάμεθ Β' του Πορθητού, τα μετέφερε αυτοπροσώπως στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου στο Άγιον Όρος. Η Μονή αυτή της ήταν γνωστή καθόσον ο πατέρας της Γεώργιος Βράγκοβιτς, δεσπότης της Σερβίας, έκτισε το καθολικό της εις τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου.
Κατά την αγιορείτικη παράδοσι, καθώς η Μάρω ανήρχετο από τον αρσανά (λιμάνι) στην Μονή, η Κυρία Θεοτόκος την εμπόδισε με υπερφυσικό τρόπο να πλησίαση στη Μονή και έτσι να παραβίαση το άβατον του Αγίου Όρους. Αυτή υπήκουσε και παρέδωσε ταπεινά τα Τίμια Δώρα στους ευλαβείς μοναχούς και πατέρες, οι οποίοι και έστησαν στο σημείο εκείνο της θεομητορικής παρουσίας ένα Σταυρό που σώζεται μέχρι σήμερα και λέγεται «Σταυρός της Βασιλίσσης». Το σουλτανικό έγγραφο με τις σχετικές πληροφορίες παραδόσεως των Τιμίων Δώρων φυλάσσεται στο αρχείο της Μονής του Αγίου Παύλου.
Η αυθεντικότητα των Τιμίων Δώρων στηρίζεται κατά ένα μέρος στην προφορική παράδοσι και κατά το υπόλοιπο στην ιστορία. Εκείνο όμως που ακράδαντα βεβαιώνει την αυθεντικότητα των Τιμίων Δώρων είναι η άρρητη ευωδιά που ωρισμένα απ' αυτά αδιαλείπτως και ωρισμένα κατά καιρούς αναδίδουν και η πλούσια ιαματική και θαυματουργική χάρις που μέχρι τις μέρες μας αναβλύζουν.
 1) κοινώς λιβάνι ή λιβανωτός: αρωματική ελαιώδης ρητίνη του δένδρου βοσουελλίας της καρτερείου, που φύεται στις αμμώδεις εκτάσεις της Αραβίας, της Σομαλίας, των Ινδιών και του Λιβάνου. Χρησιμοποιήθηκε σαν θυμίαμα για κοσμική και λατρευτική χρήσι από τα πανάρχαια χρόνια (Αιγύπτιοι, Βαβυλώνιοι, Εβραίοι).

 2)  Kοινώς μύρον ή μύρρα: αρωματική υδατοδιαλυτή ρητίνη του φυτού μύρρας της κομμιοφόρου και άλλων συγγενών που φύονται στην Αραβία και την Αιθιοπία.

24 Δεκ 2014

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΑΚΙ
Πηγή: www.dimokratiki.gr


Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης Αλβανών, που διακινούσαν κοκαΐνη στη Ρόδο, προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ρόδου.
Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε προχθές, δυο μέλη της οργάνωσης και αναζητείται ακόμη ένα, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει ακόμη δυο άτομα, ημεδαπούς, που κατηγορούνται για αγορά ναρκωτικών.
Σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί στο κύκλωμα συμμετείχαν οι Αλβανοί K. N. του A. 24 ετών, A. K.  του D. 33 ετών και J. X. του B. 35 ετών.
Οι δύο πρώτοι συνελήφθησαν, ενώ ο τρίτος αναζητείται.
Επιπλέον, στην υπόθεση εμπλέκονται και δυο ημεδαποί ηλικίας 29 και 33 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για αγορά ναρκωτικών ουσιών. Πρόκειται συγκεκριμένα για μια κάτοικο Γενναδίου και έναν κάτοικο Μαριτσών.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους αφορά στα – κατά περίπτωση – αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της προμήθειας-αποθήκευσης-διακίνησης ναρκωτικών, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της παράνομης διαμονής στη χώρα και της αντίστασης κατά της αρχής.
Η εξάρθρωση της οργάνωσης είναι απότοκος μεθοδικής αστυνομικής έρευνας στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια διερεύνησης της εγκληματικής της δράσης.
Όπως  εξακριβώθηκε, ο 35χρονος Αλβανός, έχοντας αρχηγικό ρόλο, είχε συστήσει τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2014 εγκληματική οργάνωση με διακριτούς ρόλους στην οποία είχαν ενταθεί οι δυο ομοεθνείς του με σκοπό την προμήθεια, διακίνηση και περαιτέρω διάθεση ποσοτήτων κοκαΐνης σε τοξικομανείς, αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη.
Αναλυτικότερα, ο 35χρονος εξασφάλιζε την προμήθεια των ναρκωτικών και συντόνιζε τη δραστηριότητα των δυο ομοεθνών του, που είχαν αναλάβει τη φύλαξη-αποθήκευση και διακίνησή τους.
Ως προς την εμπλοκή των δυο ημεδαπών στην υπόθεση εξακριβώθηκε ότι, κατά τον τελευταίο μήνα είχαν πραγματοποιήσει επανειλημμένως συναλλαγές αγοράς ποσοτήτων κοκαΐνης από τους Αλβανούς.
Αναφορικά με τη σύλληψη των κατηγορουμένων, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που έγινε την 22α Δεκεμβρίου 2014 το βράδυ εντοπίστηκε ο 33χρονος σε αγροτεμάχιο στο Φαληράκι της Ρόδου που χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα» και απέκρυπτε στο έδαφος «φιξάκια» με κοκαΐνη.
Παράλληλα, εντοπίστηκε και συνελήφθη στην ίδια περιοχή και ο 24χρονος, στην κατοικία του οποίου βρέθηκαν συσκευασίες με ποσότητες κοκαΐνης έτοιμες προς διάθεση.
Συγκεκριμένα βρέθηκαν κατασχέθηκαν 177,7 γραμμάρια κοκαΐνης σε 45 πλαστικές συσκευασίες, 2 κινητά τηλέφωνα και 4.035 ευρώ.
Σημειώνεται ότι, ο 33χρονος δράστης αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψη του, επιχειρώντας να διαφύγει. Επιπλέον, προέκυψε ότι διέμενε παράνομα στη χώρα.

20 Δεκ 2014

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΑΝΘΗ ΟΡΓΕΤΤΑ-ΜΠΑΛΑΚΗ"Σε μία σεμνή και συγκινητική τελετή το μεσημέρι της Πέμπτης ο σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Καλυθιών σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό άνοιξε τις πύλες της ανακαινισμένης βιβλιοθήκης του σχολείου. Η βιβλιοθήκη πήρε το όνομα της αείμνηστης "Ανθής Οργέττα - Μπαλάκη" καθώς όλοι θυμούνται το πλατύ χαμόγελο και την ευγένειά της τόσο ως επαγγελματίας στο βιβλιοπωλείο Καλυθιών όσο και ως μητέρα δύο κοριτσιών που φοίτησαν στο Γυμνάσιο.
Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν συγγενείς και φίλοι της αξέχαστης Ανθής, εκπαιδευτικό προσωπικό, εκπρόσωποι του δήμου Ροδίων και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Η φιλόλογος του Γυμνασίου Καλυθιών κα Στέλλα Βουτσά που ξόδεψε πολλές ώρες από τον προσωπικό της χρόνο για την αναβάθμιση της βιβλιοθήκης μίλησε για την χαμογελαστή Ανθή και σκόρπισε έντονη συγκίνηση.
Η αναβάθμιση της βιβλιοθήκης έγινε εφικτή χάρη στις ενέργειες των εκπαιδευτικών του σχολείου, του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και τη χορηγία της οικογένειας Μπαλάκη - Οργέττα και του ομογενή Σαμ Σπανού.
Διαβάστε το σχετικό αφιέρωμα της τοπικής εφημερίδας Η ΡΟΔΙΑΚΗ

ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΘΙΕΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


Παρουσία του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Ρόδου κ.κ. Κυρίλλου θα τελεστεί η αυριανή κυριακάτικη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Υψώσεως Τιμίου Σταυρού στις Καλυθιές.
Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης με την παρουσία του στις Καλυθιές θέλει να βρεθεί στο πλευρό του ιερέα Θεόδουλου Κασταμούλα με τον οποίο οι σχέσεις του είναι άριστες από την εποχή που ο νέος πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Καλυθιών ήταν στο πλευρό του ως νεαρός ιεροδιάκονος.
* Οπως έγινε γνωστό τα νέα λαϊκά μέλη της εκκλησιαστικής επιτροπής Καλυθιών είναι οι Νίκος Σωτηράκης, Πανορμίτης Βιτσέντζος, Κυριάκος Σαββιού και Αντώνης Μελετίου.
* Την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου και ώρα 6.00 μ.μ. στον ιερό Ναό Καλυθιών θα φιλοξενηθούν για μόλις μισή ώρα τα Τίμια Δώρα των Μάγων που βρίσκονται στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου στο Αγιο Ορος και θα καταφτάσουν τις επόμενες ημέρες στο νησί μας για προσκύνημα.