27 Οκτ 2021

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έφτασε η υπόθεση της σχεδιαζόμενης μονάδας επεξεργασίαςς και ανακύκλωσης οικοδομικών υλικών για την οποία αντιδρούν έντονα οι κάτοικοι Καλυθιών - Ψίνθου - Αφάντου.
 Ερώτηση προς τους υπουργούς Περιβάλλοντος και Εσωτερικών κατέθεσε η βουλευτής του ΜέΡΑ25 κα Φωτεινή Μπακαδήμα αναφορικά με την έγκριση εγκατάστασης Μονάδας Επεξεργασίας Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών στη Ρόδο.Σε αυτή αναφέρει τα εξής:

Την 13η Οκτωβρίου 2020, εκδόθηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 602/2020 απόφαση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα «Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου: «Μονάδα Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών (Α.Ε.Κ.Κ.) για τις δραστηριότητες της Ομάδας 4ης – Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ209Α), όπως ισχύει ως εξής: α) «Εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΕΚΚ (Εργασία R5,R12 και R13)» β) «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (εργασίες R12, R13,D13, D15) πλην των αναφερόμενων στους α/α 8,9, στις Κ.Μ. 4223Δ και 4223Ε γαιών Καλυθιών, εκτός ορίων οικισμού Καλυθιών Δήμου Ρόδου Νήσου Ρόδου ΠΕ Δωδ/σου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

Όπως ενημερωνόμαστε, η συγκεκριμένη απόφαση αφορά την έγκριση εργασιών για την εγκατάσταση Μονάδας Επεξεργασίας ΑΕΚΚ και παραγωγής ασφαλτομείγματος από την εταιρεία «ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Κ. – ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ Γ. & ΣΙΑ ΟΕ» έκταση που βρίσκεται στην συμβολή των Επαρχιακών Οδών Ψίνθου – Καλυθιών – Καλυθιών – Αφάντου, δίπλα σε περιοχή Natura2000 (Ευρωπαϊκός Κωδικός Natura2000: GR4210029) με την ονομασία «Λόφος Ψαλίδι», η οποία αποτελεί ένα φυσικό άλσος με μονοπάτια και τόπο αναπαραγωγής προστατευόμενων ειδών πτηνών.

Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης και προκειμένου να λάβει την οριστική άδεια λειτουργίας της μονάδας ΑΕΚΚ (με δημοσίευση στο NOTIFY business), ο εκπρόσωπος της εταιρείας υπέρ της οποίας εκδόθηκε η απόφαση όφειλε να προσκομίσει μεταξύ άλλων και σύμβαση συνεργασίας με κάποια εταιρεία ΣΣΕΔ (Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων) δραστηριοποιούμενη στην Π.Ε. Ρόδου.

Με την υπ’ αρ. 175.1/3-12-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΑΝ (Εθνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης) εγκρίθηκε το Τροποποιημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΣΣΕΔ (Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων) ΑΕΚΚ της εταιρείας με την επωνυμία «Ανακύκλωσης Κεντρικής Μακεδονίας ΑΕ» (ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ) με αίτημα την γεωγραφική επέκταση της δραστηριότητάς της στην Π.Ε. Ρόδου. (ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ ΨΥΜΙ46Ψ8ΟΖ-ΤΩΑ/11-12-2020), με τον Φορέα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ να έχει την υποχρέωση να προσκομίσει εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση της απόφασης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ήτοι μέχρι την 11/1/2021) σύμβαση με νομίμως λειτουργούσα μονάδα Επεξεργασίας ΑΕΚΚ στις νέες Περιφερειακές Ενότητες δραστηριοποίησής της, μεταξύ των οποίων και στην Π.Ε. Ρόδου.

Εν συνεχεία και σε απάντηση του από 831/19-2-2021 αιτήματος της ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, ο ΕΟΑΝ έλαβε την 179/14.4.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, σύμφωνα με την οποία ενέκρινε την αιτηθείσα παράταση προθεσμίας υποβολής α. σύμβασης συνεργασίας με νομίμως λειτουργούσα μονάδα ΑΕΕΚ στην Π.Ε. Ρόδου καθώς και β. έκθεσης αυτοψίας σε συνεργαζόμενη μονάδα ΑΕΚΚ στην Π.Ε. Ρόδου, ορίζοντας νέα προθεσμία υποβολής την 30/4/2021.

Τελικώς, ο ΕΟΑΝ με την 182/14.6.2021 απόφαση του ΔΣ του ενέκρινε την επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ στην Π.Ε. Ρόδου με σαφή μνεία στο γεγονός ότι υποβλήθηκαν σχετικώς α. σύμβαση συνεργασίας και β. έκθεσης αυτοψίας της μονάδας ΑΕΚΚ στη Ρόδο, από την εταιρεία με την επωνυμία ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΟΕ.

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως υπάρχουν πλήθος καταγγελιών αναφορικά με τη διαφάνεια των διαδικασιών,

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:

1. Είναι ενήμερος για τα παραπάνω διαλαμβανόμενα;

2. Αν ναι, ποια η θέση του Υπουργείου;

3. Ποια η θέση του ΕΟΑΝ για όσα του έχουν καταγγελθεί εγγράφως;

4. Ισχύει πως με την υπ’ αριθμό 182/14.6.2021 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο Α.3.3. γίνεται σαφέστατη αναφορά στη ρητή υποχρέωση του φορέα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ περί προσκόμισης εντός μηνός αφενός σύμβασης συνεργασίας με τις δηλούμενες ΑΕΚΚ και αφετέρου έκθεση ελέγχου της ΑΕΚΚ με πλήρη φάκελο περιβαλλοντικής και λειτουργικής (άδειας λειτουργίας δηλαδή…) αδειοδότησης, επί ποινή ανάκλησης της αδειοδότησης;

5. Αν ναι, αυτό σημαίνει πως η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ κ.-ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.» έχει καταθέσει στον ΕΟΑΝ σύμβαση συνεργασίας και έκθεση αυτοψίας της μονάδας ΑΕΚΚ στη Ρόδο;

6. Επομένως, ισχύει πως η εταιρεία «ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Κ. – ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» διατηρεί στην Π.Ε. Ρόδου νομίμως αδειοδοτημένη και λειτουργούσα επιχείρηση ΑΕΚΚ;

7. Αν ναι, παρακαλούμε να μας κατατεθούν οι συμβάσεις συνεργασίας και οι εκθέσεις αυτοψίας.

8. Αν όχι, για ποιο λόγο δεν έχει προχωρήσει η ανάκληση της σχετικής άδειας επέκτασης προς την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ από τον ΕΟΑΝ, στον οποίον έχουν τεθεί εγγράφως τα παραπάνω καταγγελθέντα;

Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα


21 Οκτ 2021

Η ΧΡΥΣΗ ΛΑΔΟΠΙΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΛΗΡΑΚΙ

Χρυσή διάκριση για ένα προϊόν που παράγεται στο Φαληράκι από Καλυθενή οικογένεια και διανέμεται σε όλη την Ελλάδα ενώ τα τελευταία χρόνια υπάρχουν συμφωνίες διανομής και σε πολλές χώρες του εξωτερικού. 
Η Ροδίτικη Λαδόπιτα που δημιούργησαν ο Δημήτρης Ατσαλάκης και η Σάντρα Γκιουζέπου σαρώνει τα βραβεία και επιβεβαιώνει συνεχώς την υψηλή ποιότητά της. Με συνεχή παρουσία σε εκθέσεις παραδοσιακών προϊόντων διαφημίζει το νησί και τον τόπο μας. Η παραγωγή των προϊόντων γίνεται στην έδρα της εταιρείας, στο πρώην εμπορικό κέντρο Κρανίδη στο Φαληράκι και φυσικά οι καταναλωτές μπορούν να την βρουν σε καταστήματα εστίασης και προϊόντων διατροφής σε όλη τη Ρόδο.  

https://www.greektastebeyondborders.com/listing/%cf%81%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%bf%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%84%ce%b1/?fbclid=IwAR1b6EYkBxtYpReFM8NmtwhxZeq8_XLn-1MztvrZSDhYteaWxkzfK6RWynw  

 Άλλη μια σημαντική ΔΙΑΚΡΙΣΗ για την οικογένεια προϊόντων της «ΡΟΔΙΤΙΚΗΣ ΛΑΔΟΠΙΤΤΑΣ» είναι γεγονός!

Με την απόκτηση του πολύτιμου Πιστοποιητικού Αρίστης Ποιότητας – Χρυσού Βραβείου:AUTHENTIC TASTE OF GREECE 2021 & 2022 - «ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΥΣΗΣ» του οργανισμού GREEK TASTE BEYOND BORDERS GTBB.


Η κατάκτηση αυτή αποτελεί επιστέγασμα της μακρόχρονης προσήλωσης μας στις αυθεντικές παραδοσιακές αξίες της γαστρονομίας του τόπου μας και την ποιοτική ελληνική γεύση!

Ο οργανισμός του Greek Taste Beyond Borders® GTBB πιστοποίησε-βράβευσε την εταιρία ΡΟΔΙΤΙΚΗ ΛΑΔΟΠΙΤΤΑ, για την εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων της και την συμβολή της στην διατήρηση της αυθεντικής ελληνικής γεύσης, της παράδοσης και των τοπικών παραδοσιακών γεύσεων.


Η διαδικασία πιστοποίησης-βράβευσης που εκδίδεται με αριθμό πρωτοκόλλου αρχειοθέτησης φακέλου του οργανισμού GTBB βασίστηκε στο GTBB prototype που ενσωματώνει σύγχρονη μέθοδο αξιολόγησης πολλών παραγόντων με την εποπτεία της ειδικής επιτροπής των taste experts του GTBB. Το σήμα του Authentic Taste of Greece Gold Award αποτελεί ένα ισχυρό διαπιστευτήριο ποιότητας με χρήση σαν στάμπα πάνω στα Ελληνικά προϊόντα με σκοπό την ανάδειξη τους στα ράφια της παγκόσμιας αγοράς.


Σχετικά με τα ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΥΣΗΣ:

Το Authentic taste of Greece | Gold Award είναι η χρυσή διαπίστευση της αξίας των εκπροσώπων της ελληνικής γεύσης και ο στρατηγικός σύμμαχος στα ράφια της παγκόσμιας αγοράς ή στα taste locations σε κάθε μέρος του κόσμου. Το σήμα προστατεύεται από αντιγραφείς σύμφωνα με τους νόμους του παγκόσμιου εμπορίου – trademark.
Δημιουργήθηκε στις αρχές του 2019. Copyright 2019-20 | Authentictasteofgreece.gr “ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΥΣΗΣ®”

Δείτε φωτογραφίες από τη διαδικασία παραγωγής στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Φαληράκι

20 Οκτ 2021

ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΜΕ ΔΥΟ ΝΙΚΕΣ O ΑΠΟΛΛΩΝ

Ιδανικά ξεκίνησε το φετινό πρωτάθλημα της Α' κατηγορίας ο Απόλλων Καλυθιών. Μετά την εντός έδρας νίκη στην πρεμιέρα επί της ΑΕΡ Αφάντου ο Απόλλων το μεσημέρι της Τετάρτης, στα πλαίσια της 2ης αγωνιστικής, επικράτησε 1-0 και στην Κάρπαθο του τοπικού Ποσειδώνα.


Σε ένα παιχνίδι με χαμένες ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες το γκολ της νίκης πέτυχε για τον Απόλλωνα λίγο πριν το φινάλε (87') ο Ντάνιελ Σπαχίου με αποτέλεσμα να πανηγυρίσουν έξαλα οι περίπου 10 Καλυθενοί που ταξίδεψαν στην Κάρπαθο και βρέθηκαν στο πλευρό της ομάδας.
Ο Απόλλων αγωνίστηκε με τους: Τσιγάρο, Σαββούλη, Γαμπιεράκη, Νικολό, Δουκίσση, Σπαχίου (92' Ο. Περιστερόπουλο), Λεονταρόπουλο (90' Χωραφίτη), Κιόττου (85' Μαρκάκη), Μαγιόγλου, Στατιού, Φτάκλα. 
Για άλλο ένα παιχνίδι ο προπονητής Παναγιώτης Ζούνης εμπιστεύτηκε παιδιά προερχόμενα από τις ακαδημίες. 

Το απόγευμα του Σαββάτου (ώρα έναρξης 4.00) στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής ο Απόλλων θα φιλοξενήσει στις Καλυθιές τον Κλεόβουλο Λίνδου.

Η βαθμολογία του 2ου ομίλου Α κατηγορίας Δωδεκανήσου“Το Δ.Σ. του Απόλλωνα Καλυθιών εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τη διοίκηση του Ποσειδώνα Καρπάθου, για την άψογη φιλοξενία που έτυχε η αποστολή μας στο γήπεδο.
Τέτοιες φιλοξενίες προάγουν το ποδόσφαιρο και επιφυλασσόμεθα να ανταποδώσουμε στο δεύτερο γύρο στις Καλυθιές.”
Μου αρέσει!
Σχόλιο
Κοινοποίηση

RAPID TESTS ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΘΙΕΣ

 Η επιστροφή της Ρόδου σε υψηλό αριθμό κρουσμάτων κορωνοϊού (17 ανακοινώθηκαν την Τετάρτη) σήμανε συναγερμό και ενόψει του χειμώνα ξεκινάει εκ νέου η διενέργεια δωρεάν rapid test σε διάφορα σημεία του νησιού.

Την Πέμπτη από το πρωί έως το μεσημέρι συνεργείο του ΕΟΔΥ θα βρίσκεται στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας των Καλυθιών και θα πραγματοποιεί δωρεάν rapid tests για τον εντοπισμό κρουσμάτων κορωνοϊού.


Οι επιστήμονες κρούουν των κώδωνα του κινδύνου σε εκείνους που επιμένουν να μην πραγματοποιούν το εμβόλιο επισημαίνοντας πως τους επόμενους μήνες πολλοί κινδυνεύουν να νοσήσουν βαριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες την περασμένη εβδομάδα κρούσματα κορωνοϊού, ευτυχώς με ελαφρά συμπτώματα, εμφανίστηκαν και σε σχολικές μονάδες των Καλυθιών. 

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΦΥΤΩΡΙΟΥ

Επισκέψεις σε κοινοτικά διαμερίσματα πραγματοποιεί σε καθημερινή βάση ο πρόεδρος του Φυτωρίου της Περιφέρειας Μιχάλης Λουλούς και ενημερώνει για τις δυνατότητες συνεργασίας που μπορούν να έχουν, έτσι ώστε να περάσουν τα απαιτούμενα μηνύματα για τις αξίες του Περιβάλλοντος και του Πρωτογενή τομέα στα παιδιά.

Το πρωί της Δευτέρας επισκέφτηκε τις Καλυθιές όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κοινότητας Παναγιώτη Αντωνά. Μαζί του ήταν ο διευθυντής του Φυτωρίου, γεωπόνος Νίκος Ρένεσης, ο χωρικός αντιδήμαρχος Γιώργος Πατσάης, ο υποδιευθυντής του Γυμνασίου Καλυθιών Γιώργος Κούτρας, ο εκπρόσωπος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σωτήρης Συμιακός, η διευθύντρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καλυθιών Ελένη Δαμιανού, και οι προϊσταμένες τριών Νηπιαγωγίων Καλυθιών, Χρυσή Βουδούρη, Μαρία Αργυρού, και Παγώνα Αργυρού.Σε συνάντηση στο κοινοτικό κατάστημα των Καλυθιών και ο κ. Ρένεσης ενημέρωσε τους παρευρισκομένους για τις δυνατότητες συνεργασίας που έχουν και τους τρόπους για να προχωρήσουν σε υλοποίηση των όποιων σχεδίων αποφασίσουν να εκτελέσουν. Ο κ. Λουλούς τους πρότεινε να οργανώσουν εκδρομές στους χώρους του Φυτωρίου για να δουν και να καταλάβουν τα παιδιά την όλη διαδικασία αναπαραγωγής των φυτών.

Στη συνέχεια μετέβησαν στα σχολεία όπου ο κ. Ρένεσης υπέδειξε σημεία τα οποία θα μπορούσαν να μετατραπούν σε λαχανόκηπο, φυτεμένο από τα παιδιά, καθώς επίσης και σημεία τα οποία θα μπορούσαν να μετατραπούν σε ωραιότατους κήπους με λουλούδια φυτεμένα πάλι από τα παιδιά.

Μετά τις Καλυθιές οι Λουλούς, Ρένεσης και Πατσάης μετέβησαν στη Ψίνθο όπου τους περίμενε ο πρόεδρος της Κοινότητας Βασίλης Κωστομοίρης, ο οποίος ζήτησε την βοήθεια του Φυτωρίου για ανάπλαση χώρων της πλατείας και πήρε την διαβεβαίωση ότι σύντομα θα έχει ανταπόκριση στο αίτημα του.22 Μαΐ 2021

ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΟΡΤΕΣ TO MEGA ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

 Στο Φαληράκι, στην περιοχή Λιβάδεια, στο κλειστό γυμναστήριο θα κτυπάει από το πρωί της Δευτέρας ο παλμός των εμβολιασμών κατά της covid 19 για το νησί της Ρόδου. 


Το mega εμβολιαστικό κέντρο στη Ρόδο, που θα λειτουργήσει από την προσεχή Δευτέρα, επιταχύνοντας τη διαδικασία εμβολιασμού των κατοίκων του νησιού, επισκέφθηκε το πρωί του Σαββάτου ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους, καθώς και κλιμάκιο στελεχών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

 

 Ο υφυπουργός πραγματοποίησε αυτοψία, μαζί με τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο, και τον δήμαρχο Ρόδου, Αντώνη Καμπουράκη, για την οριστική χωροθέτηση του νέου εμβολιαστικού κέντρου, δυναμικής 24 εμβολιαστικών γραμμών.
Το νέο εμβολιαστικό κέντρο στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του κλειστού γυμναστηρίου Καλλιθέας στο Φαληράκι Ρόδου.


Σε δηλώσεις τους οι κύριοι Χαρδαλιάς και Θεμιστοκλέους εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τις εργασίες που έγιναν ώστε να μετατραπεί το κλειστό γυμναστήριο σε μεγάλο εμβολιαστικό κέντρο κι ευχαρίστησαν ιδιαίτερα τις υπηρεσίες και τους τοπικούς παράγοντες για την προσπάθεια που κατέβαλλαν έτσι ώστε να είναι έτοιμο το κέντρο.Η εργασία που έγινε αποτελεί πρότυπο, τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς, επισημαίνοντας ότι η προσπάθεια που γίνεται αφορά τους πολίτες «για να μπορούν να επιστρέψουμε όλοι ασφαλείς στην κανονικότητά μας». Τόσο ο κ. Χαρδαλιάς, όσο και ο κ. Θεμιστοκλέους επισήμαναν την ανάγκη να προχωρήσουν με ταχύτερους ρυθμούς οι εμβολιασμοί κι έκαναν έκκληση προς τους πολίτες να σπεύσουν να εμβολιαστούν, αλλά και να τηρούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν με δηλώσεις τους και ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, και ο δήμαρχος Ρόδου, Αντώνης Καμπουράκης, καθώς και η βουλευτής Δωδεκανήσου της ΝΔ Μίκα Ιατρίδη, που παρέστη στην ενημερωτική επίσκεψη.Θα είναι ένα εμβολιαστικό κέντρο με τη δυνατότητα χιλιάδων εμβολιασμών ημερησίως, τόνισε ο περιφερειάρχης, υπογραμμίζοντας πως σε χρόνο ρεκόρ διαμορφώθηκαν οι χώροι ενός αθλητικού γηπέδου σε ένα σύγχρονο και φιλόξενο κέντρο εμβολιασμού.
«Αυτή η μάχη μάς αφορά όλους κι οφείλουμε να μπαίνουμε σε αυτή κάθε μέρα με τη δύναμη που μας δίνει η γνώση οτι θα την κερδίσουμε βήμα-βήμα. Με επιμονή και αφοσίωση. Σε αυτόν τον νέο υπέροχο χώρο, όπως και σε όλα τα εμβολιαστικά κέντρα των νησιών μας, πηγαίνουμε για να κερδίσουμε πίσω τη ζωή μας, να νικήσουμε την αγωνία, την αβεβαιότητα, την ακινησία. Είμαστε όρθιοι και θα βγούμε νικητές» τόνισε ο κ. Χατζημάρκος.Σε διάστημα μίας εβδομάδας, το κλειστό Φαληρακίου μετατράπηκε σε εμβολιαστικό κέντρο με την συμμετοχή ειδικών συνεργείων, στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης και προσωπικού της Στρατιωτικής Μεραρχίας Ρόδου. Για λόγους προστασίας του αγωνιστικού χώρου τοποθετήθηκε ειδικό ξύλινο δάπεδο. 

Να σημειωθεί ότι τα προγραμματισμένα ραντεβού, όλων των εμβολίων στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου άλλαξαν και θα πραγματοποιηθούν, την ίδια ώρα και ημέρα στο mega εμβολιαστικό κέντρο Φαληρακίου.  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έφτασε η υπόθεση της σχεδιαζόμενης μονάδας επεξεργασίαςς και ανακύκλωσης οικοδομικών υλικών για την οποία αντιδρούν...