5 Νοε 2008

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΗΡΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ


Την παρακάτω πανηγυρική ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Καλλιθέας.

Ο Δήμος Καλλιθέας Ρόδου ετοίμασε και κατέθεσε πρώτος από όλους τους Δήμους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου τον αναγκαίο φάκελο για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής του επάρκειας, η οποία αφορά στην διαχείριση έργων της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013. Κατόπιν διοικητικού και επιτόπιου ελέγχου αξιολογήθηκε θετικά από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή και έλαβε την 12103 / 20.10.2008 έγγραφη επιβεβαίωση τύπου Α και Β, γνωστότερη ως «πιστοποίηση » για το ΕΣΠΑ .
Μια πολύ σημαντική εξέλιξη και κατάκτηση για τον Δήμο της Καλλιθέας Ρόδου
Έλαβε «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ» τύπου Α και Β για το ΕΣΠΑ
Επίσημη επιβεβαίωση για την δυνατότητα και ικανότητα του να Προγραμματίζει, ωριμάζει, εντάσσει, δημοπρατεί και εκτελεί ο ίδιος, χωρίς την συνδρομή άλλου φορέα, έργα του ΕΣΠΑ
Σημαντικό πλεονέκτημα προκειμένου ο Δήμος Καλλιθέας Ρόδου να κερδίσει από το ΕΣΠΑ όσο γίνεται περισσότερα σε έργα υποδομής και να πετύχει στους αναπτυξιακούς στόχους που έχει θέσει.

ΧΩΡΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

Αποκλεισμένες από τα χρηματοδοτικά «εργαλεία», όπως και από το σύνολο σχεδόν των μέτρων στήριξης που έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση, παραμ...