10 Οκτ 2012

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ


Αποφάσεις σχετικά με το κλειστό γυμναστήριο που κατασκευάζεται στο Φαληράκι πήρε στην τελευταία του συνεδρίαση το τοπικό συμβούλιο Καλυθιών.
Στα πρακτικά της συνεδρίασης αναφέρονται:
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καλυθιών, Σταυρής Μιχαήλ, είπε τα εξής :
Μετά από πολύμηνη διακοπή συνεχίζονται και πάλι οι εργασίες στο έργο «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου (Δήμου Καλλιθέας) στο Φαληράκι».  Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του έτους 2013. 
Καθώς στην αρχική μελέτη δεν έχουν συμπεριληφθεί εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου και επειδή μετά την ολοκλήρωση του έργου θα υπάρξουν σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία του και την ασφάλειά του, είναι απαραίτητη η κατασκευή περίφραξης και ασφαλτοτάπητα γύρω από το κτίριο.
Προτείνουμε λοιπόν την συμπληρωματική σύνταξη μελέτης για την διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου για το έργο : «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου (Δήμου Καλλιθέας) στο Φαληράκι».
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλυθιών, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου της, τις διατάξεις του άρθρων 83 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/07-06-2010) και μετά από συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται :
             την συμπληρωματική σύνταξη μελέτης για την διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου για το έργο : «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου (Δήμου Καλλιθέας) στο Φαληράκι», οι οποίες είναι απαραίτητες για την ολοκληρωμένη λειτουργία του κτιρίου.
             Να συμπεριληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου αντίστοιχος κωδικός, για την αποπεράτωση του κτιρίου, προκειμένου, να δημοπρατηθεί έγκαιρα το έργο.
Τα επιπλέον έργα:
Στην αρχική μελέτη όμως δεν έχουν συμπεριληφθεί εργασίες οι οποίες είναι σημαντικές για την ολοκληρωμένη λειτουργία του κτιρίου.
Προτεινόμενες εργασίες είναι :
•             Οι πτυσσόμενες εξέδρες
•             Ο Ηλεκτρονικός πίνακας
•             Οι ψύκτες
•             Τα ανσανσέρ.
Είναι απαραίτητο οι παραπάνω εργασίες να εκτελεστούν άμεσα και να υπογραφεί σχετική σύμβαση, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.
Σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλυθιών, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου της, τις διατάξεις του άρθρων 83 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/07-06-2010), τις διατάξεις του Ν. 1418/84,το Ν. 2576/98, το Π.Δ 171/87, το Π.Δ. 609/85 και μετά από συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται :
                Την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών όπως :
o             Οι πτυσσόμενες εξέδρες,
o             Ο Ηλεκτρονικός πίνακας,
o             Οι ψύκτες
o             Τα ανσανσέρ κ.α.
στο έργο «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου (Δήμου Καλλιθέας) στο Φαληράκι», οι οποίες είναι απαραίτητες για την ολοκληρωμένη λειτουργία του κτιρίου.
                Να συμπεριληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου αντίστοιχος κωδικός για την αποπεράτωση του κτιρίου, προκειμένου να δημοπρατηθεί έγκαιρα το έργο.

ΠΡΩΙΝΟ ΞΥΠΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟ


Η ΖΩΗ ΝΙΚΗΣΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ

Οπως σε όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες έτσι και στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στις Καλυθιές, το βράδυ της Τρίτης, ξαναγιορτάστη...