17 Σεπ 2009

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνεδριάζει την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2009 και ώρα 7.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλλιθέας με τα κάτωθι θέματα στην ημερήσια διάταξη :

Θέμα 1ο: Θέματα Οικονομικής Υπηρεσίας
1. Αποδοχή επιχορήγησης ΣΑΤΑ (3η κατανομή), ποσού 112.633,75 € για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.
2. Αποδοχή επιχορήγησης, ποσού 8.698,93 € για υλοποίηση θεσμού σχολικών τροχονόμων περιόδου Ιαν.- Ιουνίου 2009.
3. Αποδοχή επιχορήγησης, ποσού 58.491,98 € για αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας.
4. Ψήφιση πίστωσης για εξόφληση τιμολογίων από εκδηλώσεις-γιορτές.
5. Aναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2009.
6. Αιτήματα για διαγραφή τελών ακαθαρίστων εσόδων και τελών παρεπιδημούντων παρελθόντων οικ. ετών.
7. Διαγραφή τιμολογίων παρελθόντων οικ. ετών.
(Εισηγητής :ο Αντιδήμαρχος κ. Ρηνιού Στέλιος)
Θέμα 2ο: Θέματα Τεχνικής Υπηρεσίας
1. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών στο έργο: Βελτίωση Δημοτικού Σχολείου Κοσκινού.
2. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημαρχείου.
3. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: Ανάπλαση ιστορικού κέντρου-παραδοσιακού οικισμού Δ.Δ. Κοσκινού.
4. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: Ανόρθωση υποβαθμισμένου δάσους Καλλιθέας.
5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου:Ηλεκτροφωτισμός περιοχής Γαδάρας.
6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου:Ηλεκτροφωτισμός δρόμου περιοχής Αντώνια.
7. Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση με αυτεπιστασία του έργου:Συντήρηση δικτύου ομβρίων περιοχής Φαληρακίου.
8. Προμήθεια με απ’ ευθείας ανάθεση (λόγω άγονου διαγωνισμού) υλικών έργων δικτύων ομβρίων με αυτεπιστασία.
9. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου:Επέκταση ευρυζωνικού δικτύου Δήμου Καλλιθέας
10. Χαρακτηρισμός οδού που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή Ρένη του Δ.Δ. Κοσκινού.
11. Οριοθέτηση ρυακιού «Παλιάμπελα» στο Δ.Δ. Κοσκινού.
12. Ανάπλαση –εξωραϊσμός κοινόχρηστης ζώνης αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή Αμμούδες-Καλιέρος του Δ.Δ. Κοσκινού.
(Εισηγητής :ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρος)

Θέμα 3ο : Ορισμός επιτροπής για έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορά τη λειτουργία των παιδότοπων.
(Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Φλεβάρης Γιάννης)
Θέμα 4ο:
Ένσταση για επιβολή προστίμου για παράβαση του κανονισμού καθαριότητας.
(Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Ρηνιού Στέλιος)
Θέμα 5ο:
Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου από τα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου.
(Εισηγητές:οι Πρόεδροι των Ν.Π.Δ.Δ)
Θέμα 6ο:
Τροποποίηση συστατικής πράξης Σχολικής Επιτροπής γυμνασίου Καλυθιών για να συμπεριληφθεί η σύνθεση του διοικητικού της συμβουλίου.
(Εισηγητής:ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Φλεβάρης Γιάννης)
Θέμα 7ο: Αιτήματα
1. Αγορά αντιτύπων του βιβλίου «Ροδιακά-Ιστορικά Διηγήματα».

Η ΖΩΗ ΝΙΚΗΣΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ

Οπως σε όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες έτσι και στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στις Καλυθιές, το βράδυ της Τρίτης, ξαναγιορτάστη...